අපි වාහනය ආදරයෙන්, පරිස්සමෙන් සහ කරදර කරන්නේ නැතුව බලා ගන්නවා නම් වාහනයත් අපිව, අපේ දරුවන්ව ආදරයෙන්, පරිස්සමෙන් සහ කරදරයක් කරන්නේ නැතුව බලා ගන්නවා. කවදාවත් මහමඟ අතරමන් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම, Garage ගානේ රස්තියාදු වෙන්න සිදු වෙන්නෙත් නෑ. දැන් මම කියන්න යන්නේ අපේ වාහනයට, අපි අතින් නොවිය යුතු දේවල් ටිකක්.

වාහනය Start කරපු ගමන් හයියෙන් පදවන්න එපා.

රාත්‍රියේ දී වාහනය නවත්වලා තිබිලා උදේට Start කරලා, වාහනය පදවන්න පටන් ගත්තට පසු හෙමිහිට වේගය වැඩි කරන්න. පළමු වෙනි විනාඩි 10 – 20 ක් වගේ ඇතුලත වාහනයේ Working Temperature එකට එනකම් හෙමිහිට වාහනය පදවන්න. නැත්තන්, ඒක වාහනයේ Engine එකේ ආයු කාලය ඉක්මනටම අඩු වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සීත පරිසරයක දී.

Traffic Lights වලදී නැවත්වීමේ දී වාහනය Neutral කීරීම Gearbox එකට සහනයක්.

අපි සාමාන්‍යයෙන් Color Lights වලදී කරන්නේ Gear එකේ ඉන්න ගමන්ම Brake කරලා වාහනය නවත්තන් ඉන්න එක. වැඩි බලයකින් ඉදිරියට යන්න හදන වාහනයක් අපි බලෙන් නතර කර ගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි එතන වෙන්නේ. ඒක වාහනයේ Gearbox එකට හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි. ඒක නිසා පුළුවන් හැම වෙලාවකදීම Neutral කරලා Brake කරගෙන ඉන්න.

වාහනය එකපාර Accelerate කිරීම සහ High RPM වල යන්න එපා.

වාහනය පදවන කොට අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට Accelerate කිරීම අනවශ්‍ය දෙයක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හෙමිහිට වාහනය වේගවත් කර ගන්න. තමන්ගේ වාහනයට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් කවදාවත් මේ විදිහට කරන්නේ නෑ. ඇත්තටම මෙය වාහනයට වදයක් වගේම පාරේ ගමන් කරන අනෙක් අයටත් කරදරයක්.

පරිස්සමට වාහනය පැදවීමෙන් ටයර් වල ආයු කාලය දිගු කර ගන්න පුළුවන්.

පාරේ තියෙන Speed Limits අනුගමනය කරන්න. එතකොට හදිසි වෙලාවක දී වාහනය හෙමිහිට නවත්වා ගන්න පුළුවන්. පාරේ ටයර් පාරවල් හිටින්න එකපාර Brake කරලා ටයර් ගෙවා ගන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම පාරේ තියෙන වලවල්,  සීමා සලකුණු කරලා තියෙන කොටස් සහ පාරේ තියෙන ලී, ගල් වැනි දේවල් උඩින් පදවන්න එපා. ටයර් ගොඩක් ගණන්. ඒක හැම වෙලාවේම මතක තියා ගන්න. එතකොට ඔය වැඩ කරන්නේ නෑ.

වාහනය හැර වීමේදී සුක්කානම වම් හෝ දකුණු කෙලවර අවසානයේ වැඩි වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා.

විශේෂයෙන්ම U Turn එකක් ගන්න කොට සහ වාහනය ආපසු හරවන කොට සුක්කානම වමට හෝ දකුණට හරවලා අවසානයෙ දී තත්ත්පර 2 – 3 කට වඩා අල්ලාගෙන ඉන්න එපා. ඒක Power Steering Pump එකට හොඳ නෑ.

2 thoughts on “වාහනයට අපි අතින් නොවිය යුතු දේවල් කිහිපයක්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.