වාහනේ හයියෙන් පදවා ගෙන යනකොට ඔයාට කවමදාකවත් එහෙම හිතිලා නැද්ද.? එහෙමත් නැත්තන්, වාහනේ ඉන්න දරුවෙක් අතින් බැරි වෙලාවත් Reverse Gear එකට වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලාවත්. මට නම් හිතිලා තියෙනවා. අද අපි බලමු එහෙම වෙන්න පුලුවන්ද බැරිද කියන එක ගැන.

Auto Gear වාහනයක TCU එක එහෙමත් නැත්තන් Transmission Control Unit එකෙන් තමයි වාහනයේ වේගය අනුව gear පාලනය කරන්නේ. වාහනයේ තියෙන Sensors සහ Switchs මඟින් වාහනයේ Speed එකේ තොරතුරු TCU එකට ලැබුනම TCU එක ECU (Engine control unit), HECU (Hydraulic Electronic Control Unit), Instrument Panel සහ Selector Lever Control Unit යන වාහනයේ තියෙන අනිත් Control Unit එක්ක ඒ තොරතුරු බෙදා ගන්නවා. එහෙම තමයි සම්පුර්ණ වාහනයම ඔයාගේ පාලනයට යටත් වෙන්නේ.

TCU (Transmission Control Unit) එකෙන් පාලනය කරන Systems ගොඩක් තියෙනවා. ඒ Systems අතරින් අපි අද කථා කරන මාතෘකාවට අදාළ වෙන්නේ Reverse / Parking (R/P) Lock System එක. මේ R/P Lock System එක තියෙන්නේ වාහනයේ සහ වාහනයේ ගමන් කරන අයගේ ආරක්‍ෂාවට. වාහනයේ තියෙන Speed Sensors මඟින් TCU එකට දෙන වාහනයේ Speed එක ගණනය කරලා TCU එක තීරණය කරනවා විය සහ නොවිය යුතු දේවල්. ඒ සියල්ල කරන්නේ වාහනයේ ගමන් කරන අයගේ සහ වාහනයේ ආරක්‍ෂාවට.

අපි Gear එක “ D (drive) ” ස්ථානයට දාලා වාහනය පදවාගෙන යන කොට, “ P (park) ” හෝ “ R (reverse) ” Gear ස්ථාන වලට මාරු කරන්න හැදුවොත් Selector Lever Control Unit එකෙන් අපි යන වේගය පරීක්‍ෂා කරලා Gear මාරු කරන්න දෙන්නේ නෑ. Selector Lever Control Unit එකට අපි යන වේගය දෙන්නේ වාහනයේ තියෙන Wheel Speed Sensors වලින්. ඒ වගේම මේ Reverse / Parking (R/P) Lock System එකට Brake Switch එකෙනුත් Signal එනවා. වාහනය ස්ථිරවම නවත්වා තිබෙනවාද කියන දේ තමයි Selector Lever Control Unit එක ඒ Signal එකෙන් බලන්නේ. ඒ නිසා තමයි Gear මාරු කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන්ම Brake paddle එක පාගන්න ඕන. ඒ වගේම සමහර වාහන වල Gear එක “ D (drive) ” ස්ථානයට දාලා වාහනය පදවාගෙන යන කොට, Brake paddle එක පාගන්නේ නැතුව “ N (Neutral)” වලට දාන්න පුළුවන්. Gear එක හදිසියේම “ N (Neutral) ” ස්ථානයට මාරු වුනාට වාහනයට හානියක් වෙන්නේ නෑ.

එහෙම නම්, දැන් ඔයාලා දන්නවා Auto Gear වාහනයක් හයියෙන් යනකොට එක පාරම “R (reverse) ” Gear එකට දාන්න පුලුවන්ද බැරිද කියලා. කැමති නම් හයියෙන් යන වෙලාවක උත්සහ කරලා බලන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.