වාහනයේ Engine එකට අවශ්‍ය වාතය ගනු ලබන්නේ Air Filter එක හරහායි. අවට පරිසරයේ ඇති වාතයේ තියෙන දුවිලි, සුන්බුන් සහ වෙනත් අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය මේ Filter එකන් ඉවත් කරලා දහනය සඳහා Engine එකට යවනවා. ඔයාගේ වාහනයේ Air Filter එක අපිරිසිඳු නම් Engine එකට යන වාතයත් සමඟ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු වී Cylinders සහ තෙල් වලට එක් වේවි. ඒකෙ ප්‍රතිපලය වෙන්නේ ඉක්මණින් වාහනයේ Engine එක ගෙවෙන එක. වඩාත්ම හොඳ එවැනි නරක දෙයක් වීමට පෙර Air Filter එක අලුතෙන් දැමීම හෝ පිරිසිඳු කිරීමයි. එමඟින් ඔබේ වාහනයේ Engine එකට ලැබෙන්නේ පිරිසිඳු වාතය පමණක් බව සහතික කරනවා වගේම හොඳ කාර්යක්‍ෂමතාවයක් පෙන්නුම කරාවි.

අපිරිසිදු air filter එකක රෝග ලක්ෂණ

  • Engine බලය අඩුවීම
  • ඉන්ධන පරිබෝජනය අඩුවීම
  • රළු ධාවනය
  • අධික RPM වැඩිවීම

ඔබේ වාහනයේ Air Filter එක මාරු කරන එක ඉතාමත් පහසු දෙයක් වන අතර වාහනයේ සමස්ත කාර්යක්‍ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීමටත් ලාබ දායකම ක්‍රමය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන්, Air Filter එක තියෙන්නේ Engine කාමරයේ වම් හෝ දකුණු පස උඩින්ම හොයා ගන්න පහසු තැනක. හොයා ගන්න අපහසු නම්, Google Search කරලා බලන්න. පහළ තියෙන video එකෙන් Air Filter එක මාරු කරන විදිහ හෝ පිරිසිඳු කරන විදිහ ඔයාලාට බලා ගන්න පුළුවන්. Video එක හොඳින් බලලා ඔයා විසින්ම ගෙදරදී Air Filter එක මාරු කිරීමට උත්සහ කරන්න.

Air Filter එක මාරු කරන විදිහ පියවරෙන් පියවර

  • ඔයාගේ වාහනයේ Air Filter එක තියෙන තැන හොයා ගන්න.
  • ඇණ, Clips ගලවා Filter මැදිරිය විවෘත කරන්න.
  • Air Filter එක ගලවන්න.
  • Filter මැදිරිය පිරිසිඳු කරන්න. Filter පිරිසිඳු කිරීමක් නම් එයත් පිරිසිඳු කරන්න.
  • Filter එක නැවත නියමිත පරිදි තියන්න.
  • Filter මැදිරිය ගැලවූ පරිදිම පියවරෙන් පියවර නැවත සවි කරන්න.

සෑම 15,000 km කටම සැරයක් හෝ මාස 18 කට සැරයක් අලුත් Air Filter දැමීමට මතක තබා ගන්න. අතරමැඳ සෑම 5,000 km කටම සැරයක් Air Filter එක පිරිසිඳු කරන්න. ඔබේ වාහනයේ Air Filter එක මාරු කිරීමට ඔබ අසමත් වුවහොත් එමඟින් අපවිත්‍ර ද්‍රවය Engine එකට ඇතුළු වී විශාල හානියක් වීමට පුළුවන් බව තරයේ මතක තබා ගන්න.

ජය වේවා.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.